به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی با انتشار توییت زیر به اعدام سلطان سکه اینطور واکنش نشان داد: