به گزارش پارس نیوز، 

به تازگی کلیپی از یک کارشناس من و تو در شبکه های اجتماعی پخش شده است که واکنش کاربران را در پی داشت ، یکی از کاربران نوشت: