به گزارش پارس نیوز، 

صفحه رسمی روزنامه وطن امروز با انتشار توییتی زیر از پافشاری دولتی ها برای فرار از انتقادات در موردFATF خبردارد: