به گزارش پارس نیوز، 

حمید رسایی نماینده سابق مجلس در توییتی به سکوت اصوالگرایان در مورد FATF اشاره و نوشت: