به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار متن قانون شفاف سازی مسکن که عباس آخوندی به آن عمل نکرد به بیان شفافیت از طرف اخوندی اینطور واکنش نشان داد: