به گزارش پارس نیوز، 

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با انتشار تصویر از یک کودک یمنی در توییتر  به اوضاع وخیم کودکان یمنی واکنش نشان داده ونوشت:

یمن