به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار خبری در مورد نخست وزیر رژیم صهیونیستی دلیل بازگشت سریع وی به کشورش را اینطور بیان کرد:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۴۰۵۱۲_Twitter