به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار توییت زیر یادی کرده از جمله به یاد ماندنی آقای آخوندی در ایام زلزله:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۴۰۴۰۷_Twitter