به گزارش پارس نیوز، 

محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه در توییتی خواستار پیگیری 9هزار و پانصد میلیارد پول مازاد دولت در سال جاری شده است:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۲۰۴۵_Twitter