به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار تصاویر همسر جدیدنجفی در اعتراض به حاشیه سازی هایی که آقای نجفی قبل از رفتن از شهرداری انجام داده بود نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۰۷۰۴_Twitter