به گزارش پارس نیوز، 

سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد با انتشار توییتی اینطور بیان داشته که:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۰۸۰۷_Twitter