به گزارش پارس نیوز، 

کاربری با انتشار خبر دستگیر یکی از وزرای دولت نهم به نقل از رسانه های اصلاح طلب از آن ها خواست:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۱۴۱۹_Twitter