به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر توییتر با انتشار فیلمی به نقل از یک مامور سیا در صفحه خود اذعان کرد:

 

7