به گزارش پارس نیوز، 

به ادعای برخی از رسانه ها در تاریخ ششم آبان جلسه ای با حضور آخوندی و برخی از اعضاء شورای شهر در خانه وارطان در خیابان طالقانی صورت گرفته که  هنوز از جزئیات آن چیز زیادی در دسترس نیست اما آن چیزی که از شواهد مشخص است این است که اصلاح طلبان در تلاش هستند تا پس از افشاری ،  آخوندی رو برمسند شهرداری بنشانند.

 

736932591