یک طنزپرداز و فعال رسانه ای طی توییتی درباره دیدار بحث برانگیز رئیس دولت اصلاحات با یکی از مراجع تقلید، نوشت: