به گزارش پارس نیوز، 

المیرا شریفی در توئیتر خود نوشت:

همه حواسها روی و و است،از غافل نشید که رهن و اجاره سربه فلک کشیده.چه بسیار صاحبان ملک و بنگاه سودجویی که ارقام خودخواسته و نجومی رو وارد بازار کردند.به رییس اتحادیه املاک گفتم:چرا اجازه میدید؟ گفت:دو طرف معامله مختارند بر معامله با هر قیمتی!!

Capture23