به گزارش پارس نیوز، 

حسین حقی در توئیتر خود نوشت:

بازدید وزیر کار از نمایشگاه بین المللی در مشهد. سال و تبلیغات نوشابه اسرائیلی!

وقتی وزیر کار اینه از بقیه چه انتظاریه؟

 

Capture2