ماموریت #کاوه_مدنی !

‌‎اواسط اسفند تحت عنوان ماموریت به خارج از کشور رفتید

علی‌رغم تذکر و نامه نگاری‌ها از کشور خارج شدید!

#متهم_گریخت 

*علی قلهکی*IMG_20180417_132132_840