حجم ویدیو: ۲۵.۷۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۳
  • ۲ الاغ در حال عبور از عرض جاده بودند، ناگهان با یک دستگاه وسیله نقلیه برخورد کرد و به شدت مجروح می‌شود.
  • الاغ مصدوم در حالی که تلاش می کند از زمین بلند شود ولی به دلیل شدت ضربه نمی تواند تعادل اولیه خود را به دست آورد، کمی بعد همنوع دیگر سراسیمه و با سرعت به کمک او می آید و تلاش می کند حیوان مصدوم را که به نظر دچار شکستگی شده به کنار جاده بکشاند.
  • الاغ دوم تمام تلاش خود را می‌کند تا با دهان و دندان خود، یال‌های الاغ مصدوم را بگیرد و او را نجات دهد.