حجم ویدیو: ۶.۰۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۲۱
  • اینها گفته‌های سونیا سلطانی است.

  •  او گفته : طالبان می‌گوید، اگر مسلمانی نباید دوچرخه‌سواری کنی، باید در خانه بمانی، عبادت کنی و ازدواج کنی. اما من ازدواج نکردم. به دانشگاه رفتم و ورزشکار شدم»

  • سلطانی عضو تیم دوچرخه‌سواری افغانستان که از دست طالبان از کشور گریخته و فعلاً در ترکیه به سر می‌برد.