•  سیاست‌های دولت ترامپ در ممنوعیت صادرات واکسن به سایر کشورها در دولت بایدن نیز ادامه یافت.
  • ایالات متحده حتی از فروش واکسن پیش‌خریدشده به متحدانش خودداری کرد.