حجم ویدیو: ۱.۰۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۱
  •  بررسی میزان واردات واکسن کرونا به کشور نشان می دهد پس از صدور مجوز واکسن برکت، آمریکا  تحریم دارویی ایران را لغو کرده است.
  • میزان واردات واکسن کرونا پس از صدور مجوز واکسیناسیون با واکسن کرونای برکت افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.