حجم ویدیو: ۲.۷۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۴۳
  • میرزای شیرازی برای جلوگیری از مرگ دسته جمعی شیعیان در شیوع بیماری نسخه شفابخشی داد.
  • میرزای شیرازی همه را به خواندن زیارت عاشورا توصیه کرد.