رئیس جمهور گفت:حداقل تا آخر سال باید پروتکل‌ها را رعایت کنیم.