فیلمی از ۱۵ فیل وحشی که در اقدامی کم نظیر، ۵۰۰ کیلومتر را در جنوب غربی چین برای رسیدن به یک  ذخیره‌گاه طبیعی پیمودند به نمایش گذاشته شده است.

 

 

حجم ویدیو: ۱.۲۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۰