رئیسی ، نامزد ریاست جمهوری از طرح ساخت مسکن رونمایی کرد.

از روز نخست شروع بکار دولت، مبارزه با فساد و رانت خواری در کشور و ساخت مسکن برای جوانان را آغاز می کنیم.

 

حجم ویدیو: ۲.۸۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۲۶