پنج شاخصه اصلی بنده بودن را در سخنرانی آیت الله مجتهدی خواهید شنید.

 

حجم ویدیو: ۳.۶۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۲