صنعا و دیگر شهرهای یمن شاهد برگزاری راهپیمایی گسترده در حمایت از آرمان فلسطین و مخالفت با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین بودند.