گل دوم پرسپولیس به الریان توسط مغانلو در دقیقه 49 زده شد.

حجم ویدیو: ۲.۵۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۶