یک میمون خانگی در چین با یک سگ بزرگ بر سر غذا به طرزی وحشیانه درگیر شد. در فیلم زیر، جزئیات بیشتری از این درگیری میمون با سگ را مشاهده می‌کنید.