یک زن استانبولی به دنبال آتش‌سوزی در منزلش، ۴فرزند خود را از پنجره خانه‌اش که در طبقه چهارم یک ساختمان پنج طبقه بود بر روی تشک نجات مأموران آتش نشانی پرتاب کرد و جان آنها را نجات داد.