انتقاد ریچل مدو، مجری مطرح شبکه MSNBC از وضعیت بحرانی تگزاس را در ویدئوی زیر ببینید.

ما می‌توانیم یک کاوشگر به مریخ بفرستیم اما نمی‌توانیم در سرمای زمستان، برق و آب در اختیار مردم تگزاس قرار دهیم!