یک پلنگ در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی یک آهو را شکار کرد. این پلنگ پس از شکار آهو با یک کفتار گرسنه روبه‌رو شد و پا به فرار گذاشت.

کفتار نیز توانست به راحتی شکار پلنگ را از آن خود کند.