احوالات آیت الله سیدعلی قاضی در کلام آیت الله صدیقی را در ادامه خواهید شنید.