مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بودجه درمان ناباروری در بودجه 1400 از ۱۶۰ میلیارد به ۳۷۵ میلیارد تومان می رسد.

حجم ویدیو: ۵.۱۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۱۸