سخنان استاد انصاریان درباره داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) را در ادامه خواهید دید.