سخنان آیت الله مصباح یزدی با موضوع مقام شهید در شفاعت را در ادامه خواهید شنید.