تیزر فرهنگی «سرباز» به کارگردانی: محمد پایدار و نویسندگی: یاسین پور عزیزی(بر اساس ایده ی سامان غنائمی) را در ادامه خواهید دید.
از دید حاج قاسم، انتشار در آستانه سالگرد عروج ملکوتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را در ادامه خواهید دید.