یک پلنگ گرسنه به سگ نگهبانی که در آستانه درب خانه‌ای خوابیده بود، حمله کرد. لحظه این اتفاق توسط دوربین مداربسته خانه ضبط شده است. از سرنوشت سگ نگون بخت اطلاعاتی در دست نیست.