سخنان آیت الله جوادی آملی با موضوع نصیحت کردن واقعی را در ادامه خواهید دید.