نخستین نسخه خطی قرآن کریم با خط امام علی (ع) که در سفر به یمن برای دعوت مردم به اسلام با خود برده بودند، برای اولین بار در این کشور رونمایی شد.

این قرآن به دلیل بیم دستیابی به آن توسط کشورهایی که درصدد اشغال یمن بودند، پنهان بود و کسی از وجود آن مطلع نبود.