متاسفانه تله کابین توچال در روزهای کرونایی باز است.

 

حجم ویدیو: ۱.۸۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۶