به مناسب فرارسیدن هفته بسیج گزارش ویدئویی درباره ده جمله مهم و کلیدی رهبر انقلاب اسلامی را در ستایش «بسیج» در ادامه خواهید دید.