سخنان استاد عالی با موضوع طمع و لذت دوری از گناه را در ادامه خواهید شنید.