در این فیلم صفر تا صد ماجرای تخلف ۱۵۰۰ میلیاردی شهرداری منطقه ۵ تهران را خواهید دید.