طرفداران ترامپ بعد از ادعای دزدیده شدن رای ها از سوی وی به ایستگاه های رای گیری در آریزونا و میشیگان حمله ور شدند.