رئیس قوه قضائیه صبح امروز به صورت سر زده از مجتمع قضایی خانواده و شعب آن بازدید و پای درد و دل مراجعان مردمی نشست.