سخنرانی استاد انصاریان درباره احترام به والدین به خصوص مادر را در ادامه خواهید دید.