بسیاری از حیوانات اهلی و یا حیواناتی که در باغ وحش ها نگهداری می‌شوند، برخی مواقع ممکن است از خود واکنش‌های غافلگیرانه‌ای نشان دهند و به ما آسیب وارد کنند.

ویدئوی زیر، تصاویر جالبی از حمله‌ حیوانات به انسان‌ را نشان می‌دهد.