ترس از انتقام ایران باعث شده حتی سفر اخیر وزیر دفاع آمریکا به هند و کشورهای منطقه به صورت کاملا محرمانه انجام شود تا جایی که به خبرنگاران همراه او اجازه مخابره هرگونه خبری درباره این سفر داده نشد.

 

حجم ویدیو: ۳.۳۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۱۷